საქართველოს ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციის შესაძლებლობების გაძლიერება

ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი

საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციების პროგრამა

ძალადობრივ ექსტრემიზმსა და რადიკალიზაციასთან გამკლავება

საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის რეფორმის ხელშეწყობა

სტრატეგიული კომუნიკაციების კურსი ბათუმის უნივერსიტეტში

ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD) არასამეწარმეო, არასამთავრობო ორგანიზაციაა. ჩვენი ძირითად მიზნებია: საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; ქვეყნის ეფექტიანი და დემოკრატიული მართვის პრინციპების განმტკიცება და ქვეყნის მდგრადი განვითარების პირობების შექმნა. მიზნებიდან გამომდინარე, ჩვენი საქმიანობა მოიცავს: კვლევას, მონიტორინგს, ადვოკატირებასა და სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას. ჩვენი ღირებულებები ეფუძნება თანასწორობის, ადამიანის თავისუფლების, პატივისცემის, ანგარიშვალდებულების და გამჭირვალობის პრინციპებს.