საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია

საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია