სიახლეები

სიახლეები

საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრმა (GCSD) ვარშავის სამიტის დეკლარაციის მიმოხილვა გამოაქვეყნა.

დოკუმენტი მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას ვარშავის სამიტზე მიღებულ იმ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რომლებსაც პირდაპირი და/ან არაპირდაპირი კავშირი აქვთ საქართველოს უსაფრთხოებასთან და ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან.

სასწავლო/საინფორმაციო ტური რეგიონული არასამთავრობო და მედია საშუალებების წარმომადგენლებისათვის

საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის (GCSD) ორგანიზებით, საქართველოს რეგიონებში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების წარმომადგენლებისათვის თბილისში

საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის მონიტორინგის ანგარიში

22 აპრილს, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრმა (GCSD) საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია გამართა. გამოქვეყნებული ანგარიში შეიცავს შეფასებებს კომიტეტის საქმიანობაზე,

Facebook