ჩვენი გუნდი

გიორგი გოგუაძე

გიორგი გოგუაძე

დირექტორი, გამგეობის წევრი

გიორგი გოგუაძე ამჟამად არის საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრის დირექტორი. 2019 წლამდე ის იკავებდა GCSD-ის დირექტორის მოადგილის პოზიციას. მანამდე ის ასევე იყო საქართველოს რეფორმების დირექტორის მოადგილე. 2014 წლიდან ის არის საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომტთა კლუბის პრეზიდენტი. გიორგი გოგუაძემ 2015 წელს მიიღო ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით (თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) ხოლო 2017 წელს დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის მაგისტრის ხარისხი. ამჟამად გიორგი გოგუაძე სწავლობს კავკასიის უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო კურსზე. 2016 წელს, გიორგი გოგუაძე ასევე გახდა ტერორიზმის კვლევისა და ანალიზის კონსორციუმის მკვლევარი.