ჩვენი გუნდი

ბექა ფარსადანიშვილი

ბექა ფარსადანიშვილი

ასოცირებული მკვლევარი

ბექა GCSD-ის გუნდს 2020 წლის დეკემბრიდან, ასოცირებული მკვლევარის პოზიციაზე შემოუერთდა. მანამდე მან სამთვიანი სტაჟირება TRC-ში გაიარა. ბექამ 2018 წელს მიკოლას რომერის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა დაამთავრა. 2020 წელს კი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა. ამჟამად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონფლიქტის ანალიზისა და მართვის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლობს. მუშაობდა მკვლევარის ასისტენტის პოზიციაზე TEPSA-ში (2018). ბექას გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები და საკონფერენციო ნაშრომები უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ეკონომიკური/სავაჭრო ურთიერთობების შესახებ.