პროექტები

აირჩიე გონივრულად

პროექტის მიზანია  მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა  საგარეო პოლიტიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე და  ამ საკითხების პრიორიტიზირება საარჩევნო პროცესებში საქართველოს 5 რეგიონში:  შიდა ქართლში, იმერეთში, აჭარაში, კახეთში და სამცხე ჯავახეთში.

სხვა პროექტები