პროექტები

ერთობლივი ძალისხმევა უკეთესი მომავლისთვის

პროექტის ამოცანა იყო შეესწავლა საქართველოში ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის ფაქტორები. პროექტის შედეგად გამოიცა პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ასევე მოიცავს კონკრეტულ რეკომენდაციებს შესაბამისი უწყებებისა და ჩართული მხარეებისთვის. 

სხვა პროექტები