პროექტები

ძალადობრივ ექსტრემიზმთან და რადიკალიზაციასთან გამკლავება საქართველოსა და აზერბაიჯანში

The core aim of the project was to create a pool of trained professionals in the government media and in the civil society equipped with a robust understanding of the issues of security threats of the region, namely radicalization, and extremism.

სხვა პროექტები