პროექტები

ძალადობრივ ექსტრემიზმსა და რადიკალიზაციასთან ბრძოლა საქართველოში

დონორი: პროექტი ხორციელდება აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის გლობალური ჩართულობის ცენტრის (GEC) დაფინანსებით და Project Harmony Inc.-ის კოორდინირებით