პუბლიკაციები

პუბლიკაციები

რადიკალიზაციასა და ძალადობრივ ექსტრემიზმთან მექანიზმების გაუმჯობესება საქართველოში

ავტორი: გიორგი გოგუაძე, გიორგი გობრონიძე, ლევან დოლიძე, გიორგი მოდებაძე

წელი: 2018

პოლიტიკის დოკუმენტი

  • ავტორი: ირაკლი გაბიძაშვილი, ნიკოლოზ მამულაშვილი
  • წელი: 2018
  • ავტორი: კახა გოგოლაშვილი
  • ასისტენტი: გოგიტა გვედაშვილი
  • წელი: 2018

Facebook