გიორგი გოგუაძე

გიორგი გოგუაძე

გიორგი გოგუაძე

დირექტორის მოადგილე, გამგეობის წევრი

032 2 222 667

გიორგი გოგუაძე ამჟამად არის საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის დირექტორის მოადგილე. მანამდე ის გახლდათ საქართველოს რეფორმების დირექტორის მოადგილე. 2014 წლიდან ის არის საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომტთა კლუბის პრეზიდენტი. გიორგი გოგუაძემ 2015 წელს მიიღო ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით (თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) ხოლო 2017 წელს დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის მაგისტრის ხარისხი. ამჟამად გიორგი გოგუაძე სწავლობს კავკასიის უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო კურსზე. 2016 წელს, გიორგი გოგუაძე ასევე გახდა ტერორიზმის კვლევისა და ანალიზის კონსორციუმის მკვლევარი.