თეონა ქერაშვილი

თეონა ქერაშვილი

თეონა ქერაშვილი

პროექტის ოფიცერი

032 2 222 667

თეონა ქერაშვილი საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრში 2018 წლის სექტემბერიდან მუშაობს. მას განათლება მიღებული აქვს თბილისის ივანე ჯავახიშილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საერთაშორისო მიმართულებით და მონაწილეობდა არაერთ საერთაშორისო კონფერენციაში. თეონას სამუშაო გამოცდილება მოიცავს საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების კოორდინირებას, პროექტის კოორდინატორის და ოფიცრის პოზიციებზე, სხვადასხვა მიმართულებით.