ჩვენი გუნდი

პეტა ლოუი

პეტა ლოუი

მრჩეველი

პეტა ლოუი არის Phronesis Consulting and Training-ის მთავარი კონსულტანტი და ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების სპეციალისტი The Commonwealth Secretariat-ში. ის ასევე არის ძალადობრივი ექსტრემიზმის პრევენციის ექსპერტი გაეროს განვითარების პროგრამაში, Global Policy Network Roster-ში. პეტა ლოუის ჩატარებული აქვს არაერთი სემინარი და ვორქშოფი ძალადობრივი ექსტრემიზმის შესახებ, როგორც რეგიონულ, ისე საერთაშორისო დონეზე. როგორც UNODC-ის საერთაშორისო კონსულტანტი, მას შემუშავებული აქვს სასწავლო პროგრამა ექსტრემიზმის პრევენციის საკითხებში. ის ასევე გახლდათ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისთვის ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის NSW იუსტიციის დეპარტამენტის დირექტორი, სადაც ხელმძღვანელობდა არასრულწლოვანთა იუსტიციის NSW-ის პასუხებს ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად, მათ შორის ტერორიზმთან დაკავშირებულ დანაშაულებში ბრალდებული ახალგაზრდების შეფასებას, ჩარევასა და მართვას. პეტა ლოუი აგრძელებს პრაქტიკოსად მუშაობას, ატარებს შეფასებებს და ინტერვენციებს ტერორიზმთან დაკავშირებულ დანაშაულებში ჩართული პირთათვის.