ჩვენი გუნდი

ნინო ვაშაყმაძე

ნინო ვაშაყმაძე

ადმინისტრაციული მენეჯერი

ნინო ვაშაყმაძე ხელმძღვანელობს ორგანიზაციის ადმინისტრაციულ მიმართულებას