პროექტები

სტრატეგიული კომუნიკაციები უკეთესი მომავლისათვის (საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციების პროგრამა)

               

 


პროგრამა:
  სტრატეგიული კომუნიკაციები უკეთესი მომავლისათვის (საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციების პროგრამა)
განმახორციელებელი ორგანიზაცია: საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD)
დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი.
ხანგრძლივობა: 4 წელი

პროგრამის ძირითადი მიზანია სტრატეგიული კომუნიკაციის მიმართულებით საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება.

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება კვლევა, რომელიც შეისწავლის საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციის არსებულ სისტემას და შეიმუშავებს მიზნობრივ რეკომენდაციებს მისი გაუმჯობესებისათვის.

პროგრამა, ასევე ითვალისწინებს საერთაშორისო ექსპერტების ხელმძღვანელობით სტრატეგიული კომუნიკაციების საკითხებზე ტრენინგების ციკლის ჩატარებას და სასწავლო ვიზიტს საჯარო მოხელეებისათვის, რომლებიც მუშაობენ სტრატეგიული კომუნიკაციის საკითხებზე.