სიახლე

2019 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

GCSD - ის 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი ჩატარდა. აუდიტის პერიოდი მიმდინარეობდა 2020 წლის I კვარტალში. აუდიტი ჩაატარა კომპანიამ AGIC - მ და გასცა უპირობო დასკვნა.

დასკვნა სრულად იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.

მიმაგრებული ფაილები