სიახლე

ეთნიკური უმცირესობებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მხარდაჭერით, “Rural SMEs Development Programme”-ის ფარგლებში, ვიწყებთ ახალ პროექტს - "ეთნიკური უმცირესობებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა", რომელიც მიზნად ისახავს ეთნიკური უმცირესობების გაძლიერებას ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის კუთხით.

პროექტი, რომელიც მოიცავს როგორც კვლევით, ისე ღონისძიებით კომპონენტებს, მომდევნო თვეების განმავლობაში აქტიურად დაუჭერს მხარს ადგილობრივ თემებს სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში.