სიახლე

გიორგი გოგუაძე საუბრობს ნატოსთან დაკავშირებულ ბოლო დროინდელ მოვლენებზე