სიახლე

ლევან დოლიძის ლექცია თემაზე „საქართველო ევროპული ინტეგრაციის გზაზე“

25 აპრილს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტისა და ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის ორგანიზებით, ჩატარდა ლევან მიქელაძის სახელობის ლექცია თემაზე „საქართველო ევროპული ინტეგრაციის გზაზე“, რომელიც წაიკითხა ლევან დოლიძემ, საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარემ.