ტენდერები

ტენდერი ორგანიზაციული აუდიტის ჩასატარებლად

საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD) არის არასამეწარმეო, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის ძირითადი მიზნებია: ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ხელშეწყობა, ეფექტიანი და დემოკრატიული მართვა და მდგრადი განვითარება. GCSD -ის საქმიანობა მოიცავს კვლევას, მონიტორინგს, ადვოკატირებასა და საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას.

ორგანიზაცია აცხადენს 2018 წლის ორგანიზაციული აუდიტის ტენდერს. აუდიტორულმა კომპანიამ უნდა შეასრულოს შემდეგი სამუშაო:

-        - 2018 წლის ორგანიზაციული აუდიტი;

-       -  2019 წლის ბუღალტრული ნაშთების გაანგარიშება, პროგრამაში ასახვა და ორგანიზაციისთვის ფინანსურ პროცედურებზე რეკომენდაციების შემუშავება;

წინადადებაში წარმოდგენილი უნდა იყოს მომსახურების მიწოდების თარიღები და სხვა ორგანიზაციებთან მუშაობის გამოცდილება. გთხოვთ, მიუთითოთ ფასები ლარში, ზემოთ ხსენებული სერვისებისთვის ცალ-ცალკე დღგ-ს ჩათვლით.

დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა უნდა წარმოადგინონ განაცხადები არაუგვიანეს 2019 წლის 15 ნოემბრისა შემდეგ ელ-ფოსტაზე: vacancy@gcsd.org.ge