პროექტები

ერთობლივი ძალისხმევა უკეთესი მომავლისთვის

   
   
პროექტი: 
ერთობლივი ძალისხმევა უკეთესი მომავლისთვის
განმახორციელებელი ორგანიზაცია: საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD)
დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო
ხანგრძლივობა: 12 თვე

პროექტის ამოცანა იყო შეესწავლა საქართველოში ძალადობრივი ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის ფაქტორები. პროექტის შედეგად გამოიცა პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ასევე მოიცავს კონკრეტულ რეკომენდაციებს შესაბამისი უწყებებისა და ჩართული მხარეებისთვის.

პროექტის ფარგლებში შემუშავდა პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც მოიცავდა რეკომენდაციებს რადიკალიზაციასა და ძალადობრივ ექსტრემიზმთან გამკლავების საკითხებსა და ამ მიმართულებით სამთვრობო მექანიზმებზე.