პროექტები

საქართველოს შემდგომი ნაბიჯები ევროკავშირთან ურთიერთობის გზაზე

                                                                 
   

პროექტი: საქართველოს შემდგომი ნაბიჯები ევროკავშირთან ურთიერთობის გზაზე
განმახორციელებელი ორგანიზაცია: GCSD
დონორი: 
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)
ხანგრძლივობა: 8 თვე

პროექტი მიზნად ისახავდა საქართველოს ევრო-ინტეგრაციის საკითხებზე საჯარო დისკუსიის წახალისებას, შემდგომი ნაბიჯების შესახებ რეკომენდაციებისა და პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავების გზით

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ფართომაშტაბიანი საჯარო განხილვები, ჩატარდა მრგვალი მაგიდის დისკუსიები გადაწყვეტილების მიმღები პირების მონაწილეობით და შემუშავდა პოლიტიკის  სარეკომენდაციო დოკუმენტი.

 

სხვა პროექტები

VACCINATION4GEORGIA

დონორი: გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტრო (BMZ)