პროექტები

უკეთ გავიცნოთ ნატო

პროექტი: უკეთ გავიცნოთ ნატო
განმახორციელებელი ორგანიზაცია: საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD)
დონორი: ნატოს სახალხო დიპლომატიის განყოფილება 
ხანგრძლივობა: 2022 წლის მაისი - 2022 წლის აგვისტო

პროექტს "უკეთ გავიცნოთ ნატო", GCSD, ნატოს სახალხო დიპლომატიის განყოფილების მხარდაჭერით ახორციელებს. პროექტის მიზანია, ახალგაზრდებს და საზოგადოების სხვა ჯგუფებს გააცნოს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის შესახებ არსებული აქტუალური თემები და ხელი შეუწყოს ამ საკითხებზე დისკუსიის წარმართვას.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა აქტივობა: ერთი მხრივ, "ნატოს აკადემია ახალგაზრდებისთვის" ქართველ ახალგაზრდებს შესაძლებლობას მისცემს, გაიგონ მეტი ალიანსის შესახებ და განივითარონ პრაქტიკული უნარები. მეორე მხრივ,  თემატური ექსპერტებისა და ნატოს ოფიციალური პირების ჩართულობით გაგრძელდება ორგანიზაციის შესახებ ონლაინ საუბრების სერია "NATO Talks", რომელიც პირდაპირ ეთერში გადაიცემა GCSD-ის Facebook გვერდის მეშვეობით. პროექტი, აგრეთვე, მოიცავს სტუდენტებისათვის კვლევითი კონკურსის კომპონენტს, რომელიც საშუალებას მისცემს ახალგაზრდა მკვლევრებს, უფრო სიღრმისეულად გააანალიზონ ალიანსის დღის წესრიგში მდგარი მნიშვნელოვანი საკითხები. პროექტის მიმდინარეობისას, ასევე, დაგეგმილია საქართველოს რეგიონებში ნატოს შესახებ საინფორმაციო სახის შეხვედრების ორგანიზება.

სხვა პროექტები

VACCINATION4GEORGIA

დონორი: გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტრო (BMZ)