პროექტები

სტრატეგიული კომუნიკაციების პროგრამა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად, საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი, აშშ-ს საელჩოს ალუმნი გრანტის პროგრამის ფარგლებში ნერგავს სტრატეგიული კომუნიკაციების კურსს საბაკალავრო საფეხურზე. პროექტის ფარგლებში ითარგმნა ლიტერატურა, მომზადდა კურიკულუმი, ჩატარდა საპილოტე სემესტრული სწავლება და აპრილის თვეში დაგეგმილია კონფერენციის გამართვა. 

 

კონფერენციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ: https://www.facebook.com/events/2489659174612483/ 

სხვა პროექტები