პროექტები

ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშეწყობა პანკისის ხეობაში

პროექტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანკისის ხეობაში მცხოვრები ქისტი, ჩეჩენი და ქართველი ახალგაზრდებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას, იმისათვის რომ მათ უკეთესად შეძლონ საკუთარი სურვილებისა და შესაძლებლობების რეალიზაცია და ასევე მეტად ინტერგრირდნენ ერთმანეთთან.

ასევე, პროექტი მიზნად ისახავს პანკისის ხეობაში არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების ადვოკატირებას ცენტრალურ დონეზე, რათა ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის პანკისში ეფექტიანად მუშაობა უფრო მეტად პრიორიტეტული გახდეს.

სხვა პროექტები

VACCINATION4GEORGIA

დონორი: გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტრო (BMZ)